Министерство на земеделието е основното министерство на тази държава!


Един данък е хубав, когато е прост. Истинската реформа е да се отдели данък собственост от такса смет.

Скандалът с презонирането на София и данъците коментира в ефира на радио "Фокус" бившия кмет на София Стефан Софиянски

Отстрани като бивш кмет на столицата как ви изглежда всичко случващо се около зоните и данъците?

Герб на СофияТози скандал е изключително неприятен, защото от гледна точка на развитието на града се нанасят много сериозни проблеми и поражения. Сега в тази ситуация ще спре плащането на данъците, а те точно сега: март, април, май, са изключително необходими. Март и април особено са изключително необходими, защото обикновено януари и февруари са месеци с ниски постъпления. Общината задлъжнява, пооправя малко нещата през март, април и точно сега спирането ще доведе до още по-тежки задължения, до трудности в ежедневието на общината, което ще се отрази на столичани. Затова смятам, че това оттегляне и това спиране е много груба грешка.

Проблеми и върху имиджа на общината също предполагам.

Имиджът - да, ще има върху имиджа и имиджа на общината. Знаете ли – тук вече ще си кажа по-професионално. Ще се отрази. Имаме рискове да се отрази на кредитния рейтинг, защото кредитният рейтинг всъщност е отражение на стабилността на общината. Това влошава кредитния рейтинг и не е приятно за общината.

Има рискове да се отрази на кредитния рейтинг. Достатъчно основателни ли са според вас тези опасения?

Не, надявам се, надявам се бързо да бъде преодоляно, но по начина по който е тръгнато да се преодолява смятам, че е тежко. По-добре да се коригира ако има грешки в презонирането, отколкото да се спира и да се връща старото положение. Въпреки, че примерно от моя гледна точка бих казал, ето значи деветдесет и осма година ние сме взели правилно решение с това зониране, след като се връщат на него.

Тоест, според вас по-добре е да се замрази, каквото е мнението на общинските съветници от ГЕРБ, или да се поиска отмяна на данъчното райониране в столицата?

По-добре е да се коригира районирането ако са допуснати грешки но да продължи. Правилно е да се търси преактуализация на районирането. Правилно е също така да се търси известно увеличаване на данък собственост. Това е правилно, защото градът се развива, някои райони стават по-престижни. Да вземем примерно, ако запазим и не се развиваше прерайонирането, една луксозна вила в Симеоново или Бояна ще заплаща по-нисък данък примерно от едно панелно жилище в "Младост".

Не е фатално да се променя районирането и то да следва, дори в някои случаи да предхожда развитието на инфраструктурата в съответния район. Не е страшно и увеличението на данък собственост. Данък собственост у нас е изключително нисък. Развитите общини в Европейския съюз сформират голяма част от постъпленията си от данък "Собственост". Това са типичните данъка, които са за населеното място, за общината. Това е данък общ доход. Защо? Защото аз живея в това място, аз работя в това място, данъкът който го плащам е хубаво голяма част отива в общината, за да може общината да ми създава добри условия за живот и за работа и аз да работя.

Същото се отнася и за сградния фонд и за жилището и за собствеността. Моята собственост е в този град, аз плащам собственост на тази община и да може жилището ми да бъде в добри условия, да има улично осветление, да има добри тротоари, да има място за паркиране, да има градинка, да има детска градина и така нататък. Така, че тези два данъка са типичните данъци, приходите на които трябва да влизат в общината. И от тази гледна точка приходите, които влизат от данък собственост могат и трябва да бъдат по-големи. Тоест, може и трябва да се търси оптимизиране и качване на тези данъци.

Къде обаче идва тежкият конфликт? Тежкия конфликт идва в това, че данъчната оценка след зонирането се отразява и върху такса смет. Неправилно такса смет е вързана със стойността на жилището. И от там вече изведнъж данъкът, който всеки плаща, който все му казват данък собственост, а всъщност това е комбинация между такса и данък собственост, изведнъж нараства изключително много.

За мен истинската реформа, която трябваше да бъде направена ако ГЕРБ имаше желание да прави, е да се отдели данък собственост от такса смет. Такса смет да намери друг измерител, не данъчната оценка и тогава данък "собственост" нямаше да бъде фатално, ако само той беше нараснал и разбира се да се направи едно презониране.

Знам, че сега както го обяснявам много хора биха казали – добре ти беше десет години кмет, защо не го направи? Защото, таксата – веднага отговарям, защото такса смет, по начало месните данъци и такси докато не бяха направени промените в миналото Народно събрание на Конституцията по мое предложение, тези промени дадоха възможност на общините да сформират месните данъци и такси. До този момент те се формираха на национално ниво и не можеше да се борави. Сега това трябва да се направи, да се отдели данък собственост от такса смет, такса смет да си намери друг измерител и данък собственост да нарасне.

Казвате да се отдели такса смет и тогава да се прави презониране, а какви са критериите за пазарните оценки за презониране когато се, какво е важно когато се прави презониране?

Ако трябва да обобщим, първо пазарната цена е едното нещо. Пазарът определя кое жилище е по-хубаво и каква стойност има. И вече на тази база се прави и зонирането.

Да кажем защо трябва да има презониране? Защото когато ние пуснахме метрото от Обеля, изведнъж условията за живот в Обеля се промениха. От "Обеля" до центъра се стига за дванадесет минути а по-рано ти трябваше четиридесет минути да стигнеш. Ето ти един признак, по който веднага стойността на имотите там нарастват - близостта до центъра, инфраструктурата, водоснабдяването, това са условията за живот. Това определя зоната.

За мен по-правилно е - един данък е хубав, когато е прост. За мен по-правилно е да са по-малко зоните. Така прерайонирането да е по-общо. Според мен и сега София е с двадесет и четири района е твърде раздробена и може да се мине към едно друго, но това вече трябва и законодателна инициатива, на по-друго деление да се опростят нещата. И отново подчертавам – на всяка цена да се отдели такса "смет", защото едното е данък, другото е такса, плащаме го едновременно и формирането на такса смет на базата на данъчна оценка е много грешно.

Казвате да има по-малко зони, което пък от своя страна може да бъде и по-лесно. Няма да има грешки?

Да, един данък е, един данък е силен, когато е прост и когато е направен ясно. Вижте плоския данък от десет процента колко добре работи.

Откъде идва това разбъркване с данъците? Да се върнем отново на конкретния повод за разговора ни. Стават грешки и може да се сбърка една цифра или две, но тук може би става дума за грешна формула на изчисление като че ли.

Не, тук става въпрос за грешка при районирането. Прав е Герджиков, това е техническа грешка. Аз съм изненадан, че той подава оставка, защото отново казвам – неговата логика е правилна и ние тука сбъркваме правилната логика с лошото изпълнение. За изпълнението не е отговорен той, той човека е финансист. Дава логиката, правилната логика, нали, това че някой лошо си е свършил работата, ами да си носи отговорността. Там очевидно куца някъде организацията, защото и ние сме правили и аз по мое време.

Виждате, казвате деветдесет и осма година е последното райониране, което е правено докато аз бях кмет. Да сте чули проблеми, да сте чули скандали? Правилна логика, добре свършена работа, това е. Правилна логика лошо свършена работа имаме в момента. Другаде трябва да се търсят причините.

Къде?

Да се върна на такса смет, защото тя е изключително важна. Много съм се опитвал аз да повлияя тогава на правителството да промени. Не искаха. Тя е абсолютно неправилна и тя води до много силна дисхармония, защото един луксозен офис има много висока стойност, обаче генерира много малко боклук. И докато обратното – една стара сграда, която има ниска стойност, която е занемарена, тя генерира много повече боклук а плаща по-малко. Затова трябва да се намери нов измерител.

Практиката в повечето страни или е на консумация, защото всъщност консумацията генерира боклука. Как може да се измерва консумацията. Традиционно се измерва или с консумацията на вода или с консумацията на електроенергия, което е признак на обитаване на жилище, на потребление. Или пък да се отиде на някаква много по-съвременна формула на базата на потреблението на домакинството с някаква такса за това, което текуща, за да не му се струпва наведнъж на домакинството. Но там трябва да има на всяка цена промяна.

Какво мислите за това Столична община да се премести в сградата на Министерството на земеделието и храните?

Всяко преместване на Столична община в по-хубава сграда, когато човек е свързан със Столична община – ще го приветствам. Въпроса е каква логика има?

Логиката е че министерството, сградата на министерството е по-голяма и може да събере всички отдели.

А какво правим, какво правим с министерството на земеделието?

То се премества в сградата на Столична община.

Министерство на земеделиетоИ каква е логиката? Не виждам, след като имаме министерство на земеделието, след като министерство на земеделието е, след като земеделието би трябвало да бъде първи приоритет на държавното управление. Как, как защитаваме този първи приоритет на държавното управление? Земеделието –– като го натикваме в една неизгодна сграда, да не говорим, че има и съдебни спорове за нея- тази на Столична община.

Винаги бих приветствал Столична община да отиде на по-хубаво място, но стига да има някаква логика. В края на краищата ние живеем в държавата, не е въпрос да попаднеш на едно министерство и да го запокитиш някъде само за да е Столична община по-добре, или че има достатъчно средства да закрива покрива.

Министерство на земеделието - нито едно правителство след промените не разбра това - е основното министерство на тази държава. Най-малко от това да имаме уважение.

Столична община има нужда от нова сграда, има нужда от представителна част, по наше време но нямахме възможност. Ние работехме с бюджет триста, четиристотин милиона, сега се работи с бюджет над един милиард, но започнахме проекта и подготвихме нещата, представителната част на Столична община да бъде в Централната баня, защото това е една много хубава архитектурно така издържана, символ на София, има големи обеми, пространства, където може да има една хубава тържествена част. И музея на София, смятам че трябва да бъде там.

За съжаление тези проекти се замразиха. От каквото сме направили ние да покрием сградата и да я постегнем нищо не е пипано по-нататък. Но банята е едно място, където може да се, така да се направи презентативната, представителната част, защото София е столица и влизането на всеки чужденец а и на българин в една, в сградата само на банята му вдъхва уважение към институцията, защото тя е изключително красива и отвътре с много простор, с много големи обеми, а отзад е сградата на УАГ, която може да се развие.

Там има още една сграда на Енергото, ако трябва да се прави някаква промяна и там, тогава вече този комплекс срещу Халите на банята и отзад сградите на Управление архитектура и градоустройство и другото на Енергото, те вече могат да бъдат един административно представителен комплекс. Там е мястото на общината.

Другото место, което общината така имаше по мое време и говорихме евентуално, ако Народното събрание потърси друго представителство да се смени със сградата на Народното събрание или както му викаме ние – бившия Партиен дом. Тогава пък Народното събрание, народните представители щяха да имат общинските сгради, които са в кръг около Парламента, щяха да имат кабинети, по-близо.

Защо ги давам тия примери? Защото тука има логика, а земеделие – община няма никаква логика.

Христина ТИШЕВА

Радио ФОКУС, 5.03.2011

Posted bywebmaster on17 March 2011

Powered by: Drupal  |  Webmaster: Milenkov